Sommarens efterlängtade resor närmar sig och du har säkert koll på både solskydd och vaccinationer. Men handen på hjärtat, hur många minutrar har du ägnat reseförsäkringen? Våra experter lär dig hur du maxar skyddet.

forsakringar_semester_1906
I de flesta fall ger din hemförsäkring ett bra skydd under semesterresan, men det finns situationer som kan förvandla den efterlängtade semestern till en ekonomisk mardröm.

forsakringar_gabriellahallberg_1906

Gabriella Hallberg, Konsumenternas försäkringsbyrå. Foto: Sofia Bjursell.

– Reseskyddet i din hemförsäkring ger ett bra grundskydd under resan och räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa som inte är längre än 45 dagar, säger Gabriella Hallberg, jurist på oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå.

Men det finns tillfällen då du bör vara extra vaksam, det är exempelvis få som känner till att om du nyligen behandlats för en sjukdom eller ett olycksfall före en resa finns det en överhängande risk att försäkringen inte täcker kostnader för just den sjukdomen eller följderna av det olycksfallet när du är på resmålet.

Vid en genomgång av marknadens reseförsäkringar visar det sig att det finns situationer när du riskerar att inte få någon ersättning. Om du exempelvis drabbas av influensan under resan och blir sängliggande på hotellet är det inte säkert att hemförsäkringen ger någon ersättning. Det handlar om att du måste kunna visa att du varit sjuk och hur länge.

8 råd som ger dig bättre skydd på resan

Läkarutlåtande räcker inte!

Det finns flera uppmärksammade exempel från senare år då försäkringsbolagen har vägrat att betala sjukhuskostnader och ambulansflyg som har blivit akut sjuka utomlands – trots att de är försäkrade.

I de aktuella fallen menar försäkringsbolagen att kunderna var sjuka redan innan de åkte och därmed gäller inte försäkringen om tillståndet försämrats under resan.

forsakringar_Susanne_Fagerberg_1906

Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala.

– Med ökat resande ökar riskerna att någon kommer i kläm eftersom man inte förstått hur försäkringen gäller, säger Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala.

Många tror nog att reseförsäkringen alltid täcker om du har en sjukdom som förvärras under resan. Och det räcker inte alltid att ha kontakt med läkare före avresa, varnar Susanne Fagerberg:

– Resenären kanske har stämt av med sin behandlande läkare om de medicinska riskerna inför en semesterresa och sett det som tillräckligt. Men här gäller det också att komplettera med försäkringsbolaget. I allra värsta fall inträffar en försämring av sjukdomen som försäkringen inte täcker och du själv måste stå för dina vårdkostnader utomlands och eventuell hemtransport. Det är viktigt att du tänker på att en reseförsäkring gäller om du råkat ut för ett olycksfall eller om du blir akut sjuk – men inte för sjukdomar som du kanske redan har när du åker iväg. Om du har en kronisk sjukdom är du skyddad om du drabbas av en oväntad akut försämring.

Se upp för: Ditt försäkringsskydd gäller inte om du behandlas för en sjukdom eller ett olycksfall före en resa och det hjälper inte att din läkare har sagt att det är okej att resa.

Gör så här: Kontakta ditt försäkringsbolag för att få en medicinsk förhandsbedömning innan du reser, den kan du göra på försäkringsbolagets webbplats. Bedömningen resulterar i att du antingen får fullt försäkringsskydd under resan eller delvis täckning som inte omfattar eventuella behandlingskostnader relaterade till sjukdomen.

Besök läkare så snart du kan

Redan på flyget till den efterlängtade semesterveckan känner du hur influensan kommer krypande och framme på resmålet tvingas du tillbringa mer tid nedbäddad i hotellsängen än i solstolen. De flesta hemförsäkringar ger dig möjlighet att få ersättning vid sjukdom, men det gäller att göra det på rätt sätt.

forsakringar_Helene_Mood_1906

Hélène Mood, utlandsskadechef på Folksam.

– För att erhålla ersättning krävs att försäkringstagaren har ordinerats vila på hotellrum under mer än halva den planerade restiden alternativt varit inlagd på sjukhus. Vilan ska ha ordinerats skriftligt av opartisk och behörig läkare på vistelseorten och vara motiverad av medicinska skäl. Eller så måste försäkringstagaren återvända hem i förtid av medicinska skäl och fått det godkänt i förhand av försäkringsbolag/larmcentral, säger Hélène Mood, utlandsskadechef på Folksam.

Se upp för: Ersättningen för den förstörda semestern beror på vad som ingår i din hemförsäkring. Du får oftast inte ersättning för resans syfte, till exempel sol och bad. Med tilläggsförsäkringar kan du få bättre ersättning om du varit sjuk mer än halva resan, även aktivitetsresor kan ingå i tillägg och ge ersättning om du inte kunnat utföra aktiviteten som var hela syftet med resan.

Gör så här: Se till att komma till läkaren så snart du kan. Försäkringsbolaget börjar räkna sjukdagar från och med första läkarbesöket, inte när du insjuknar.

Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt, det kan kräva att du kontaktar en av försäkringsbolagets läkare på semesterorten och får med dig rätt intyg. Vissa försäkringsbolag har tjänster på hemsidan och appar som guidar till vård utomlands.

– Men läkarbesök via app är oftast inte tillräckligt som läkarbesök på resa. Det krävs fysiskt läkarbesök för att berättigas ersättning för akut sjukdom/olycksfall av försäkringsbolagen, säger Gabriella Hallberg på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Oväder ger ingen ersättning

Om semesterveckan blir försenad på grund av oväder eller andra extraordinära händelser som gör det omöjligt att flyga behöver inte flygbolaget betala någon kompensation.

Se upp för: Enligt Konsument Europa finns det inte några bestämda situationer som klassas som extraordinära, men exempel som förkommer är politisk instabilitet på din flygdestination, oförutsedda brister i flygsäkerheten och strejk som påverkar flyget.

Gör så här: Det är flygbolaget som ska bevisa att orsaken till förseningen eller det inställda flyget beror på en extraordinär händelse. Fler bra råd på konsumenteuropa.se

Luriga och dyra hyrbilsförsäkringar

Hyrbilsföretagen har satt i system att sälja på sina kunder olika typer av dyra extraförsäkringar. Den som tecknar hyrbilsföretagens kompletta försäkringspaket riskerar att betala för försäkringar som redan ingår i din hemförsäkring. Men det finns en extraförsäkring som det kan löna sig att betala extra för – självriskelimineringen.

Se upp för: Du riskerar att få betala en rejäl självrisk (inte ovanligt på belopp mellan 10 000 och 20 000 kronor) om hyrbilen blir skadad eller stulen. För att minska risken erbjuder hyrbilsföretagen en så kallad självriskeliminering som kostar flera hundra kronor per dygn.

Gör så här: Självriskelimineringen ingår sällan i hemförsäkringen, men kan ingå i tilläggsförsäkringen, till exempel Folksam Resklar. Flera betal-/kreditkort erbjuder självriskeliminering om hyrbilen betalats med det aktuella kortet, exempelvis American Express, Platinum, British Airways Visa och Norwegiankortet (försäkringstillägget kostar 249 kronor per år). Kolla också om du behöver en förarförsäkring, annars kanske du är oförsäkrad om du skadas i en trafikolycka.

Långresan och drömsemestern kräver mer

De flesta hemförsäkringar erbjuder ett reseskydd under 45 dagar. Det betyder att du behöver en separat reseförsäkring eller komplettera hemförsäkringen om du tillbringar en hel vintersäsong i Portugal eller kastar loss på en jordenruntkryssning (tar vanligtvis runt 100 dagar).

Se upp för: Du måste förlänga reseskyddet innan du åker på långsemester, det är i de flesta fall omöjligt att göra det under resans gång när försäkringen har löpt ut.

Gör så här: Kontakta ditt försäkringsbolag redan när du bokar resan om den är längre än 45 dagar eller kostar mer än vad grundskyddet i din försäkring erbjuder.

Bästa kortet på resan

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) underlättar betydligt om du som EU-medborgare behöver akut sjukvård under resa inom EU. Kortet ger dig samma vårdförmåner som om du är medborgare i det land som du besöker. Om du saknar kortet riskerar du att få betala vården på plats ur egen ficka och därefter begära återbetalning när du kommer hem.

Se upp för: Med EU-kortet behöver du inte betala sjukhusräkningen, men allt ingår inte. Eventuell hemtransport med ambulansflyg, eller om du har råkat ut för en olycka som kräver en räddningsinsats, är exempel på kostnader som inte täcks av EU-kortet.

Gör så här: Varje familjemedlem behöver ett personligt kort. Beställ EU-kortet på forsakringskassan.se i god tid före avresa.

Avbeställningsskyddet

Om du blir akut sjuk före avresa och måste avboka din semester kan du få pengarna tillbaka om din hemförsäkring inkluderar avbeställningsskydd.

Se upp för: Det är inte säkert att avbeställningsskydd ingår i basversionen av hemförsäkringen, det kan krävas en utökad hemförsäkring.

Gör så här: Avbeställningsskyddet i hemförsäkringen kan också ge ersättning för olika typer av arrangemang som du har bokat in under din semesterresa, exempelvis konserter och utflykter. Arrangemangen behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör.

Glöm inte bort betal/kreditkorten

forsakringar_visakort_1906
Flera betal- och kreditkort inkluderar ett begränsat reseskydd om hela eller delar av resan har betalats med kortet. De flesta kort ger ersättning om flyget är försenat, bagaget kommer bort eller om du behöver avboka resan på grund av sjukdom etcetera.

Gör så här: Det lönar sig att läsa vilka försäkringar som ingår när du betalar din resa med ett kort, villkoren varierar en hel del.

– Du kan använda både betal- och kreditkortets skydd och hemförsäkringens eventuella avbeställningsskydd för att komma upp i belopp för en dyr resa om den ena inte täcker fullt ut, säger Gabriella Hallberg på Konsumenternas försäkringsbyrå.


Kom ihåg inför nästa resa

  1. Planera. Försäkringsbolagen har i olika utsträckning skapat bra digitala verktyg som hjälper kunden att planera resan. If har exempelvis en app där kunden kan chatta eller använda video för att komma i kontakt med läkare online.
  2. Packa rätt. Ta med resebevis som visar att du har hemförsäkring samt nummer till larmcentralen, ladda ner UD:s reseapp och ta med EU-kortet.
  3. Ha koll på läget. Vårdguiden ger bra information om vaccinationer och hälsoläget i olika länder och Utrikesdepartementet och Sveriges ambassader ger uppdaterad säkerhetsinformation, läs mer på 1177.se och swedenabroad.se
  4. Ersättningar från flera. Du kan ansöka och erhålla ersättningar från flera olika håll. Om bagaget kommer på villovägar eller flyget är försenat kan du få ersättning från både flygbolaget, försäkringsbolaget och det kredit- eller betalkort som du har använt för att betala resan.

Av: Per Manns