Hallå där, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och författare till Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender.

Det finns mängder av forskning som visar att det är stora klimatförändringar på gång. Ändå finns det klimatförnekare…
– Forskarna har kikat på den här gruppen, som ofta består av äldre män med en auktoritär och konservativ världssyn.

Vad kommer det sig att man förnekar och förkastar larmrapporterna om klimatförändringarna?
– När det handlar om att det krävs radikala förändringar kan motståndet att ta till sig fakta bli starkt. Dessutom finns det starka krafter, som till exempel oljeindustrin, som inte vinner på att vi ställer om. Därför drivs samtidigt kraftfull propaganda i motsatt riktning och den tar klimatförnekarna med sig.

Handlar det också om att det är ganska svårt för oss att faktiskt förstå vad som händer?
– Absolut. För oss på individnivå är det svårt att dels testa källorna, dels att med blotta ögat se förändringarna. Står du framför en vägg, någon säger att ”väggen är röd”, då kan du själv avgöra det. Men här handlar det om förändringar som kanske inte sker omedelbart, då blir det svårare.

Så, hur ska man veta vad som är sant eller inte?
– När en så stor skara oberoende forskare entydigt säger samma sak finns det ingen anledning att misstro det. Här finns inga ekonomiska vinnare och när det inte heller handlar om partipolitik finns det inte heller några ideologiska vinnare.

Av: Anna-Maria Stawreberg Foto: Unsplash.com