Många känner sig oroliga för barnens datorspelande. När är det för mycket? Hur sätter man gränser? Hur undviker man bråk? Här är några tecken på datorspelsberoende, hämtade ur boken ”Datorspelsberoende” av Sven Rollenhagen.

Tecken på datorspelsberoende:

+ Kontrollförlust – spelaren spelar mer än planerat, eller inte vet hur länge han spelat
+ Toleransökning – spelaren måste byta till spel som är mer avancerat och kräver mer tid
+ Det uppstår negativa effekter i skolan eller på arbete
+ Spelaren har allvarliga konflikter med närstående
+ All tid och samtal utanför spelet handlar också om spelet – planering eller prat om spel.
+ Lögner och ibland till och med stölder, kan användas för att kunna spela mer
+ När spelaren inte får spela visar han abstinenssymptom som irritation, aggression, apati, depression, huvudvärk och illamående.

 

 

Inger Lundberg, behandlingshemmet Game Over, tipsar oroliga föräldrar som tycker att barnen spelar för mycket:

  • Om det är mycket konflikter runt spelandet – be tonåringen meddela i förväg när det passar att äta middag. Sen kan du ta striden runt något viktigare.
  • Uppmuntra andra aktiviteter så mycket som möjligt, helst sådant där tonåringen kommer ut från hemmet.
  • Kräv motprestationer för spelandet. Förhandla fram ett kontrakt som båda skriver under, som du kan visa ifall tonåringen vill tänja på reglerna.
  • Om du känner stor oro, sök professionell hjälp! Vänta inte på att det ska gå över.
  • Ingrip så tidigt du kan. När barnet fyllt arton är det mycket svårare att hjälpa som förälder.

 

 

Fakta om datorspel. Hämtat ur Sven Rollenhagens bok Datorspelsberoende

Visste du att…

+Svenskar ligger i topp i Europa när det gäller spelande. De flesta spelar online och på sin smartphone.

+Multiplayer-spel (där man spelar med andra online) är lättast att bli beroende av, på grund av grupptrycket och den sociala gemenskapen där.

+Långvarig statisk belastning som vid datorspelande, leder till förslitningsskador. Långa perioder av stillasittande ökar risken för hjärtochkärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och fetma – OBS! även om vi tränat fysiskt i flera timmar samma dag!

+Datorspelsberoende har sällan andra missbruk. Däremot är det risk att de börjar spela om pengar när fyllt arton.

+Många spel kräver mkt tid för att bli bra och blir därför tidstjuvar för den beroende som prioriterar spel före skola, jobb och nära relationer.

+En datorspelsberoende måste hitta något annat de går igång på när de slutar med spelandet, gärna actionsporter som klättring.

+Många tonåringar som haft spelberoende kan hitta ett balanserat sätt att spela senare, hitta rätt spel och med självdisciplin. Det är svårare med vuxna.

 

 

(Läs hela den starka historien om en mamma vars son blev datorspelsberoende och fick behandling i Tara nummer 6. Där svarar också experten på frågor kring problemet)