Byt ut alla måsten mot "jag vill" och du kommer att bli mer framgångsrik. Dessutom når du dina mål enklare och njuter mer. Magi? Nej, det är vad som händer om du slutar anstränga dig så mycket.

Miniguide: Lev ditt liv lättare

Framsida att leva nara hjartat

Boken Att leva nära hjärtat innehåller inga checklistor, men väl massor med frågor att ställa dig själv för att kunna leva mer utan ansträngning.

  1. Bli mer medveten. Stanna upp och reflektera. Intressera dig för det som skaver och för dina olustkänslor. Vad säger de?
  2. Undersök dina egna önskningar: Vilka är de? Och vilka önskningar kommer från andra? Vad vill du göra? Och vad tror du att du måste göra? Känn hur olika kraften är i vill och måste.
  3. Fundera över hur din självtillit ser ut. Vilken inställning har du till livet? Förväntar du att bli väl emottagen, eller förväntar du dig att bli bemött med misstro? Genom att bli medveten om vilken livsinställning du har kan du sakta börja leva ett liv med mindre ansträngning. Sannolikheten att du kommer att leva ditt liv med inställningen att ”det ordnar sig” ökar, bara genom den här medvetenheten.
  4. Lev ditt liv mer i nuet. Uppmärksamma det du har omkring dig just nu. Undvik att värdera, reflektera bara. Vilka ljud hör du? Vilka dofter känner du? Vad ser du? Att vara medveten i nuet, och inte befinna sig två steg i förväg, eller i det förflutna, är en del av att leva med mindre ansträngning.

Effortlessness. Eller, som det heter på svenska, att leva utan ansträngning. Känn på orden.

Vackert, eller hur?

Men de används inte särskilt ofta.

Tvärtom. 2018 är vi fler än någonsin som flämtar runt med en egen liten Luther sittande på axeln med tagelpiskan vinande. Vi gör listor med mål som vi ska uppfylla, våra att göra-listor är längre än mobilräkningen och tillfredsställelsen när sista punkten på listan är avbockad varar bara en sekund, sedan är det nya saker vi ska uppfylla.

För, det är väl så livet ska se ut?

Anna blomquist
– Nej. Om vi istället stannar upp och lyssnar till vad vi innerst inne vill och längtar efter kommer vi att komma dit vi verkligen vill, och förmodligen lika fort som om vi gjort en att göra-lista. Skillnaden är att vi mår bättre på vägen, säger Anna Blomquist, utbildad sjuksköterska och civilekonom som för några år sedan lade de karriärerna på hyllan för att låta livet ta en annan riktning.

Anna fördjupade sig i personlig utveckling och i vad som formar en människa. Hon lärde sig olika tekniker för att uppmärksamma och arbeta med de utmaningar människor ställs inför i livet.

Hon började föreläsa, hålla workshops och kurser och arbeta med individuell ledarutveckling och samtalsterapi, och kom ut med boken ”Att leva nära hjärtat”, som kort och gott handlar om att leva utan ansträngning.

Men om vi inte funderar på vart vi vill, och om vi inte sätter några mål och kämpar, då kommer vi väl aldrig någon vart?
– Tvärtom. När vi släpper ansträngningen får vi mer tillgång till oss själva och vår egen klokhet och kreativitet. Vi blir mer öppna för att ta in impulser som kommer utifrån och kan se och ta till vara på de möjligheter som dyker upp. Det gäller att vara lyhörd och att lita på att livet vill oss väl, och att följa den längtan som vi bär på, säger Anna lugnt.

Det märks att hon har fått frågan många gånger. Och, förtydligar hon, att ha tillit och att leva livet mer utan ansträngning är inte samma sak som att bli passiv och ge upp.

– Det handlar snarare om att bli medveten om sig själv, och att fundera över sina drivkrafter och sina innersta önskningar. När vi blir mer medvetna om oss själva och vad vi innerst inne vill, startar en organisk process som gör att vi tar de steg vi behöver ta för att nå dit vi vill.

Genom att stanna ekorrhjulet och bli stilla, om än bara för en liten stund, och vända blicken inåt har du tagit ett stort första steg, menar Anna.

Ofta bär vi på en känsla av att något skaver. När vi intresserar oss för det på allvar kan vi kanske ringa in exakt vad det är som skaver, i stället för att leva med en ständig känsla av olust.

– När vi tagit det steget kan vi föra upp känslan till ett medvetet plan och agera i stället för att låta rädslor och oro begränsa oss, och enbart få oss att reagera. Genom att utforska vad vi vill och behöver öppnar vi också för nya lösningar och möjligheter.

Nästa stora steg mot att leva sitt liv med mindre ansträngning blir att fundera på det vi strävar efter och varför.

Dina önskningar, är det verkligen dina önskningar, eller handlar det om att du springer på samma boll som alla andra i din omgivning?

Att du gör saker för att du tror att du vill det, men att det i själva verket är något du strävar mot utan att ha tänkt igenom det särskilt noga? Kanske handlar det om prestige? Eller om en rädsla för ”vad andra ska tänka” om du inte gör si eller så?

– Jag skulle önska att vi alla kunde få in mer ”vill” och mindre ”måste” i våra liv. Det är nämligen stor skillnad att säga att ”jag vill göra det här” i stället för att säga ”jag måste göra det här”, förklarar Anna.

Själv gjorde hon den här resan i samma veva som hon började fördjupa sig i personlig utveckling. Hon tog tag i de negativa tankarna som hon hade om sig själv, det som hon kallar ”sin inre kritiker”, funderade på om de där tankarna verkligen stämde med verkligheten, och insåg att så ofta inte var fallet.

Att källkritiskt granska sina tankar är en viktig del i processen att bli mer medveten om sig själv, poängterar hon.

– I samband med den här processen blev det tydligt för mig att jag behövde göra några förändringar för att leva ett liv mer i balans med mig själv. Jag landade i att jag ville hitta ett annat sätt att leva. Jag ville ha mer tid för reflektion – att bara vara. Jag ville ha mer tid tillsammans med de människor jag tycker om och så ville jag hitta ett sätt att försörja mig på där jag fick möjlighet att arbeta med både yttre och inre tillväxt. Både med verksamhets- och organisationsutveckling och med individuell utveckling.

Anna bestämde sig för att följa sin längtan, och öppnade för de möjligheter som sedan dök upp. Möjligheter som gjorde det lättare för henne att göra de förändringar som krävdes för att styra om livet.

– Det är viktigt att påminna sig själv om att livet händer oss. Vi kan inte styra och bestämma över allt. Ibland blir det inte alls som vi tänkt men det som vid första anblicken känns oöverstigligt kan vi ibland, när vi ser tillbaka på just den perioden i livet, se att det var det som blev starten till något nytt. Det som vi ser som ett hinder kan öppna för möjligheter.

– En av nycklarna i personlig utveckling är att påminna sig själv om att ”så här känns det just nu, men det kommer inte att vara så här för alltid”. Att inte värdera allt som bra eller dåligt. Det bara är.

Att det blev en bok om just att leva utan ansträngning, något som Anna pratar mycket om när hon håller föreläsningar och workshops, kändes självklart.

Det handlar naturligtvis om att det är ett sätt att leva som vi tappat bort i vårt moderna samhälle, där allt ska vara så ändamålsenligt och mål-inriktat som möjligt.

– Den här boken är till för den som är nyfiken och som vill utforska sitt inre. Den innehåller egentligen inga svar, och den innehåller absolut inga checklistor eller tipsrutor. Däremot avslutas varje kapitel med en rad frågor och en uppmaning till reflektion.

Anna Blomquist har dedikerat boken till ”dig som några gånger för ofta har suttit med stela axlar och bankande hjärta under sena kvällar”.

Men, hon säger också att boken vänder sig till den som nått ett eftertraktat mål efter en stor ansträngning, och i stället för att känna jublande glädje bara känt en tomhet och kanske till och med en lätt nedstämdhet.

Den vänder sig även till den ”som reflekterat över vem du är och vad du blivit på väg mot att uppfylla ditt mål och kanske inte gillat vad du sett”.

– Min främsta förhoppning med boken är att läsaren ska bli lite mer nyfiken på sig själv, bli nyfiken på vad han eller hon innerst inne vill och börja leva sitt liv mer autentiskt och ärligt.

Av: Anna-Maria Stawreberg Foto: IBL/Shutterstock