Nej, det här är inte en bra utveckling. Viktiga, värdefulla människor som drabbas av utmattningssyndrom eller väljer att sluta på jobbet. Här är 3 viktiga fakta om stress!

1. Omsorgsyrken och högpresterande löper högst risk

Ulrik Lidwall.

Finns det någon typisk ”stress-sjukskriven”? Ulrik Lidwall, analytiker och forskare på Försäkringskassan, säger att man ska akta sig för att generalisera, men det finns ett par typexempel:

Människor som arbetar inom vård, skola och omsorg i så kallade kontaktyrken. Dessa personer är ofta medvetna om de problem som finns på arbetsplatsen, men de har ofta mindre valmöjligheter på arbetsmarknaden. I dag väljer många ändå att lämna sina yrken, vilket blir ett allvarligt problem för välfärdssamhället.

En annan grupp som inte är lika stor, men som ofta får stort massmedialt utrymme, är högutbildade personer som har svårt att slita sig från jobbet, antingen för att det upplevs som mycket lustfyllt eller för att kraven från arbetsgivaren är höga. Dessa personer är ofta inte medvetna om att de har en i längden ohållbar arbetssituation, och att deras återhämtning är otillräcklig.

– I våra analyser har vi också sett att åldern 30–39 är känsligast, särskilt om man har barn i för- eller grundskoleåldern. Problemen verkar också lite större i krans- och pendlingskommunerna runt storstäderna. Vad det beror på vet vi inte säkert men möjligtvis spelar långa pendlingstider och trafikproblem in.

2. Kvinnor söker vård först

Varför är det så många kvinnor som drabbas? Ja för det första dominerar kvinnorna inom kontaktyrkena, även om män i samma yrkesgrupper drabbas av samma problematik, säger Ulrik Lidwall.

– Även om vi är ett av världens mest jämställda länder tar kvinnorna fortfarande huvuddelen av ansvaret för barn och hushåll, men även andra anhöriga.

– Det verkar också finnas ett mer subtilt förtryck av kvinnor, särskilt inom vissa branscher, som naturligtvis lägger sten på börda.

– Sedan finns det också skillnader i hälsobeteende, där kvinnor är snabbare att söka vård, vilket i sig är bra. För männen kan negativ stress i högre grad ta sig andra allvarligare uttryck som missbruk, våld och olyckor.

3. Dygnet runt-tillgänglighet och högt jobbtempo ökar risken

Varför är vi så oerhört stressade i dag? En anledning är enligt Ulrik Lidwall, det höga tempot i arbetslivet. Det gick upp i slutet av 1990-talet, och har sedan legat kvar på en hög nivå.

– Till det kommer nya företeelser som det gränslösa arbetet med tillgänglighet dygnet runt, sju dagar i veckan, via IT och telekommunikation.

– Det verkar också finnas ökande sömnproblem i samhället och svårigheter att återhämta sig mellan arbetspassen vilket säkert hänger ihop med högre tempo i arbetslivet och informationsteknologin.

– Något annat som kan ha betydelse är att etableringsåldern i arbetslivet sker allt senare, och då är det mycket som ska ske för många i åldern 30–39 år med att bilda familj och skaffa barn samtidigt som man ska prestera på jobbet.

Av: Eva Gussarsson Foto: