Du får 8 påståenden om bröstcancer – och vi reder ut vad som faktiskt stämmer.

 1. Påstående: ”Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland svenska kvinnor.”

  FALSKT: 2016 dog 46 586 kvinnor i Sverige. Av dessa dog 1391 av bröstcancer. Det betyder att bröstcancer stod för 3 procent av dödsfallen.
  Däremot är bröstcancer den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Cirka 8000 får diagnosen varje år och cirka 109 000 kvinnor lever med en bröstcancerhistoria. 109 000, det är som Helsingborgs stad. Tänk ett Helsinborg befolkat av enbart bröstcanceröverlevare.
  Däremot är cancer – av alla olika typer – den vanligaste dödsorsaken för kvinnor under 80 år. Flest dör i lungcancer, det var 1824 år 2016.

 2. Påstående: ”Bröstcancer är inte bara en sjukdom utan flera”

  SANT: 80 procent av all bröstcancer är så kallad hormonkänslig. Bästa prognosen av alla har den som har en liten bröstcancer som är hormonkänslig och som inte har spritt sig. En annan typ av bröstcancer är HER2-positiv där ett protein får cancern att växa snabbare.

  Oftast växer bröstcancern i mjölkgångarna, så kallad ductal cancer, andra i mjölkkörtlarna, lobulär cancer och i enstaka fall i bindväven. Olika tumörer växer också olika snabbt.

 3. Påstående: ”Många struntar i att gå på mammografiundersökningarna”

  FALSKT: De allra flesta går. 8 av 10. och det sänker deras risk för att dö i bröstcancer med upp till 25 procent.

 4. Påstående: ”Det är säkrare att operera bort hela bröstet än att bara ta en tårtbit”

  FALSKT: Det är lika säkert att först göra en bröstbevarande operation och sedan stråla bröstkörtelvävnaden.

 5. Påstående: ”Bröstcancer gör alltid ont”

  FALSK: Bröstcancer är i regel helt smärtfri, det är endast i undantagsfall då tumören är fäst vid huden och drar i den som det kan göra ont.

 6. Påstående: ”Många unga kvinnor drabbas också av bröstcancer”

  FALSKT: Enbart 21 kvinnor upp till 29 år drabbades av bröstcancer 2016. Av totalt 7558.

 7. Påstående: ”En knöl i bröstet är oftast cancer”

  FALSKT: En knöl i bröstet som du upptäcker själv är oftast en fettknöl eller knölar av bindväv eller vanlig bröstkörtelvävnad som växer i menscykeln. Vänta tills efter nästa mens. Är knölen kvar sök vårdcentral, gynekolog eller bröstcentrum för en koll.

 8. Påstående: ”Mammografi leder till överdiagnostik och gör att många behandlas i onödan”

  SANT: Mammografi är så effektiv att den upptäcker även små tumörer. Och det man har upptäckt måste man behandla. Det gör att vissa som egentligen inte hade behövt behandling får genomgå den. Men det är priset man får betala för att hitta cancer så tidigt som möjligt. 60 procent av all bröstcancer upptäcks vid mammografi.

Av: Maggan Hägglund Fakta: Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden