Coachning används allt oftare som metod i allt fler sammanhang. Många chefer ska coacha sina medarbetare. Ledare ska ha en mer coachande stil. Men vad är egentligen coachning? Och i vilka sammanhang passar det? Julie Gunnarsson, på väg att bli certifierad coach reder ut begeppet.

Julie Gunnarsson
– Coaching är helt enkelt hjälp till självhjälp. Det är personlig utveckling inom ett område man själv vill förändra, säger Julie Gunnarsson.
– Fast det är inte självklart att man själv inser vad det grundläggande problemet är eller vad man verkligen vill förändra. Det är där jag kommer in som coach, som ställer rätt frågor och benar ut var klienten ska lägga sitt fokus för att lyckas.

Det blir allt vanligare att ta hjäp av personlig tränare för att komma i form, gå i terapi för att må bättre inuti. Men varför ska jag gå till en coach?
– De allra flesta människor får ut något av att gå till en coach. Det kan handla om allt från att gå ner i vikt, få ny motivation, att lära sig säga ifrån, till att ta ut en helt ny riktning i livet. Även personer som hamnat i en krissituation kan få hjälp genom coachning.

Vad är skillnaden mellan att gå i terapi i någon form och att bli coachad?
– Det finns ingen spikrak skiljelinje, men terapi är större, det innefattar även psykoanalys och bakgrund. Att coacha är snarare att gå framåt mot ett uppsatt mål. Att hitta lösningar. Som coach får man känna efter och vara ödmjuk inför problemställningen. I de fall då det behövs rekommenderas klienten att gå i terapi istället. En viktig skillnad är också att jag inte ger några tips eller råd om inte klienten explicit ber om det.

Om du inte ger några tips, hur kan du då hjälpa mig?
– Alla är expert på sitt eget liv. Oftast har vi svaren inom oss. Jag som coach hjälper dig att ställa rätt frågor. När man t ex har problem är man ofta i problemet. Med rätt hjälp kan man istället se problemet. Det är lättare att angipa en förändring med andra ögon, utifrån.

Hur då? Kan du ge ett konkret exempel?
– Om du kommer till mig och berättar att du vill gå ner i vikt, så du kommer i storlek 36, börjar vi med att resonera kring detta. När jag ställer frågor om vad du vill uppnå med att gå ner i vikt kanske det visar sig att du inte är nöjd med dig själv, att det egentligen inte har något med din vikt att göra. När du förstått vad det är du eftersträvar är det lättare att lyckas. Då utgår vi därifrån.
– Det kan även hända att vi kommer fram till att vikten faktiskt är problemet, men att du inte är beredd att göra de uppoffringar som krävs för att lyckas. Då har du en skev målbild som behöver revideras.

Fungerar all coachning på samma sätt?
– Grundtanken, att klienten får hjäp till självhjälp är densamma, men metoderna varierar. Jag jobbar enligt en metod som kallas NÖHRA, som har utarbetats av Coach 2 Coach:
N – Nuläget: hur ser det ut just nu?
Ö – Önskade läget: vad vill du uppnå/vart vill du komma?
H – Hinder: vad hindrar dig? Du? Andra?
R – Resurser för att klara detta: Vad har du för resurser? Klarar du att uppnå målet själv? Behöver du ta hjälp?
A – Aktiviteter: vad behöver vi göra?

Under hur lång tid behöver man gå hos en coach för att uppnå den önskade förändringen?
– Vid det första mötet planerar vi tillsammans hur många gånger och hur ofta vi ska ses. Då sätter vi ramarna. Det vanliga är att träffas mellan sex och tio gånger och att det går några veckor mellan varje träff så klienten hinner fundera och förändras under tiden.

Var träffas man?
– Antingen träffas man på kontoret hos coachen, på klientens kontor, eller så går man ut på promenad. Att ses på café är mindre bra då det är en mer störande miljö och man kanske inte vågar öppna sig lika bra där, eller blir distraherad.

Hur blir man en coach? Får vem som helst kalla sig coach?
– Begreppet coach tolkas väldigt olika. En del har gått en halvdags kurs och kallar sig för coach. Andra har många års erfarenhet. Det går att bli certifierad coach, är själv klar inom en snar framtid. Då har jag gått 21 heldagar på kurs, utspridda över året, fått 50 timmars praktisk erfarenhet med egna klienter och själv blivit coachad.

Är det något mer du själv vill säga?
– Ja, att det är viktigt att man som klient får förtroende för coachen, så man vågar öppna sig. Det är förutsättningen för att lyckas med sin förändring!

Källa: Julie Gunnarsson  julie.gunnarsson@gmail.com