Allt fler vill ha en kvinnlig chef. Och helst över 40! Både män och kvinnor idag föredrar en kvinna i toppen, visar en ny undersökning. A she-boss.

Därför är kvinnor bättre chefer

  • Vi kommunicerar. De som jobbar i företag med kvinnlig ledning är mer positivt inställda till företagets strategi, känner sig inkluderade i beslut och värdesätter sitt eget arbete högre, än de som jobbar i manligt ledda företag.
  • Vi inspirerar. Kvinnligt ledda företag är bättre på att inspirera de anställda, vilket leder till ökat engagemang och en mer positiv utveckling bland alla medarbetare.
  • Vi litar på varandra. Anställda i företag med kvinnor i toppen känner sig mer självständiga i sitt arbete, tar fler egna initiativ och beskriver en tryggare och mer flexibel arbetsmiljö.

Källor: The Harris Poll, Nordea, Harvard Business Review.


sheboss1_0420

Dags att huka er, gubbar! Att kvinnor är bättre på att leda fastslogs av det ansedda marknadsundersökningsföretaget Harris Insights & Analytics.

De förklarar skiftet med att kvinnor är mer empatiska, bättre på att odla talanger, sällan pekar med hela handen och är mer generösa med beröm.

Så slutsatsen borde ju inte förvåna någon – det är klart att man hellre vill jobba för någon som är bussig och bjussig, än en som chefar uppifrån och ner.

– Som chef är vår främsta styrka att vi vågar be om hjälp, säger Monique Tallon, kvinnan bakom bästsäljaren ”Leading Gracefully”, en bok som kom 2016 men många fortfarande ser som en bibel.

Att be om hjälp, menar hon, öppnar ögon, öron och dörrar, vilket leder till en mer öppen kommunikation ett förbättrat informationsflöde och en arbetsmiljö där alla känner sig medverkande och vågar komma med förslag.

Men det är inte bara vår ödmjuka framtoning och lyhördhet som gör oss till bättre chefer. Listan på våra starka sidor är ganska lång.

En studie publicerad i den framstående tidskriften Harvard Business Review visar att kvinnliga chefer rankas högre i 17 av 19 egenskaper som anses essentiella för effektivt ledarskap.

De manliga tupparna, visar det sig, klår oss bara i ynka två kategorier: teknisk expertis och strategiskt perspektiv – vad det nu är.

Studien visar att kvinnliga chefer är bättre på att ta initiativ, utveckla såväl egna som andras talanger, och sätta företagets resultat i fokus i stället för sin egen framfart.

Företag med kvinnor i ledningen är också överlag mer produktiva och lönsamma än de med bara tuppar på de högsta posterna. Enligt en undersökning bland 11 000 internationella storföretag, utförd på uppdrag av Nordea, redovisar företag med kvinnligt ledarskap en mer än dubbelt så hög vinstmarginal som de med män i toppen.

Och på ett mer populärt plan medgav Kevin O´Leary, känd från dokussåpan Shark Tank (den amerikanska versionen av Draknästet) att han föredrog att investera i kvinnliga entreprenörer eftersom 95 procent av kvinnorna under programmets gång mötte sina finansiella mål jämfört med 65 procent av männen.

Så kvinnor är helt enkelt bättre på detta fortfarande mansdominerande jobb, tycks det.

Men också rätt sällsynta …

Trots att trenden är på väg upp, hade bara 200 av de 11 000 företag, som ingick i Nordeas studie, en kvinna i toppen, och bland USA:s 500 storföretag, är siffran ynka fem procent.

En egenskap som ofta pekas ut som förklaring till bristen på kvinnor i ledarpositioner inom våra största företag, är en påstådd brist på självförtroende. Att vi kvinnor tenderar att ranka oss själva lägre än andra i vår omgivning.

Men detta är något som jämnas ut med åldern.

Medan unga kvinnor är mindre generösa mot sig själva än män i samma ålder och ställning, har män och kvinnor ungefär samma grad av självförtroende vid 40. Och vid 60 har vi passerat männen även på det området.

Att männens storhetstid i princip var över är något den amerikanska författarinnan och debattören Hann Rosin förutspådde redan 2012 i sin omdebatterade bok ”The End of Men”.

I den pekade hon ut en rad områden där kvinnorna var på väg att gå om, eller redan gått om, männen.

Som utbildning.

I USA är det i dag tre gånger så många kvinnor som män som avslutar en högskoleutbildning, och på masterprogrammen är 60 procent kvinnor.

Hanna Rosin beskrev också den påtagliga förskjutning som skett på arbetsmarknaden. På relativt kort tid har stora delar av världen gått från en verkstadsdominerad industri till en mer serviceinriktad. Värdet av traditionellt manliga attribut, som kroppsstyrka, har därför sjunkit på arbetsmarknaden, medan traditionellt kvinnliga egenskaper, som kommunikationsförmåga, simultankapacitet och flexibilitet, stigit i värde.

Detta har även fått avtryck inom företagens ledarskap.

Monique Tallon, som innehaft en rad chefspositioner inom techföretag, bland annat Ebay, menar att den gamla verkstadsindustrin krävde en helt annan typ av ledarskap.

– Det handlar främst om fackexpertis och att hålla koll på framställning och produktion. Marknaden var rätt statisk, att leda uppifrån och ner var naturligt och praktiskt.

De gamla reglerna som skrevs för över hundra år sedan är helt enkelt passé. Klimatet på arbetsmarknaden kunde ju knappast vara mer annorlunda i dag.

– Kommunikation är vad som driver våra snabbast växande industrier, säger Monique Tallon. Initiativ, flexibilitet och samarbete har alltmer kommit att ersätta de gamla nyckelegenskaperna, som auktoritet och pondus.

I framtiden handlar det inte så mycket om att prata högst, som att lyssna och handla snabbt.

Av: Eva Nyqvist