Ta makt över pensionen – bjud på en orange middag

Vi är alltför många kvinnor som inte öppnar det orange kuvertet från pensionsmyndigheten. Men efter den nya pensionsuppgörelsen är det extra viktigt att du börjar bry dig. Vår ekonomiexpert hjälper dig att ta makten över din framtid – steg för steg!

Vill du bo i solen när du blir pensionär?

Ett alltmer populärt alternativ för svenska pensionärer är att flytta till solen. Inte bara kommer man undan snöslask och mörker, utan kan minska skatte­bördan på pensionen.

Portugal, Frankrike, Cypern och Thailand är några av de länder som Sverige har avtal med vilket innebär att du bara betalar skatt i det nya landet. Portugal sticker ut, för där slipper du all skatt på tjänstepensionen. Kom ihåg att garantipension bara betalas ut om du bor i ett EU-land.


Varje gång det orange kuvertet dimper ner på hallgolvet är det många av oss som får en klump i magen. I stället för att öppna kuvertet har postförsändelsen en tendens att vandra runt i olika pappershögar innan den slutligen hamnar oöppnad i pappersinsamlingen.

För vissa är det kanske påminnelsen om att vi blir äldre som leder till strutsbeteendet, men för de allra flesta är det nog rädslan för att inte förstå innehållet i kombination med en känsla av maktlöshet.

Alla förstår nog att lösningen på en låg pension inte är att strunta i att informera sig. Ju längre du skjuter på det, desto mindre möjlighet har du att påverka. För oss kvinnor är det extra viktigt att hålla koll på pensionen. Dels har vi generellt lägre lön, dels har många av oss varit hemma med barnen längre och kanske till och med arbetat deltid i perioder.

Allt sådant slår på pensionen, men det finns faktiskt saker man kan göra. Även om du i dag lever i en relation behöver du veta att du kan försörja dig på din pension. Ingen kan se in i framtiden och alla relationer tar slut på ett eller annat sätt. Dystert, men sant.
Vi kvinnor är bra på att stötta varandra i mycket, så hjälp varandra här också!

Börja med att bjuda in dina vänner till en orange middag. Då kan ni öppna kuverten tillsammans och ta reda på hur framtiden kommer att se ut. Prata om hur ni vill leva på ålderns höst och hur ni kan öka möjligheten att få det så utan att vinna på lotteri.

Slumpen är alldeles för nyckfull för att få avgöra var du ska bo eller vad du ska äta när du blir pensionär! I det orange kuvertet finns en prognos över hur mycket pengar du kommer att få av staten, alltså den allmänna pensionen. En liten del av den får du, om du vill, placera själv i premiepensionsfonder. Att välja en fond kan kännas som att vandra i en djungel. Det finns 860 stycken! Så avgränsning är ett måste.

Ett sätt att göra det är att låta varje gäst på din orange middag välja ut två fonder var som de skulle kunna tänka sig att investera i. Till exempel kan man välja fonder som har miljö och/eller etisk märkning eller fonder med låg risk och hög värdeutveckling i kombination med låg avgift.

Skriv fondens namn på en lapp och lägg i en skål. Dra en lapp i taget och diskutera och jämför. Gör ett poängsystem som om det vore Melodifestivalen.

Vill man inte göra något val, läggs pengarna i en fond som heter AP7 Såfa. Det är en statlig fond med låg avgift och liten risk. Hittills har AP7 Såfa varit ett bra val, och du kan välja tillbaka den om du önskar.

Var noga med att välja fonder med låga avgifter. Det finns tyvärr ingen tydlig koppling mellan höga avgifter och hög avkastning, så se till att så stor del som möjligt av dina surt förvärvade pensionspengar går till dig själv.

Du behöver också bestämma vilken risknivå du vill ligga på. Generellt kan man säga att ju äldre du är desto lägre risk behöver du ta. Är du över 50 år är räntefonder ett bra alternativ.

Är du 40 kan du ta ut svängarna lite mer i aktiefonder, eftersom konjunkturen hinner svänga upp och ner flera gånger innan det är dags att ta ut pengarna.

Vad många inte känner till är att man också kan föra över premiepension mellan makar. Det kan vara ett bra sätt att kompensera den som har tagit större ansvar för barnen och därför inte fått så mycket pensionspoäng.

Kom ihåg att det orange kuvertet inte visar hela din pension. De flesta arbetsgivare, särskilt de med kollektivavtal, betalar in tjänstepension.

Här kan det vara bra att undersöka om du betalar för efterlevandeskydd. Ibland är avgiften för ett sådant skydd hög och äter upp en stor del av pensionspengarna. Det kan då vara billigare att ha en regelrätt livförsäkring om du vill lämna pengar efter dig.

Allmän pension och tjänstepension kan toppas med privat sparande, i till exempel kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto. Om din arbetsgivare inte betalar tjänstepension eller om du är egenföretagare kan man få dra av för pensionssparande i deklarationen.

Som sagt, det finns en del att göra. Känns det överväldigande? Hur äter man en elefant? Man tar en bit i taget. Ta makten över din framtid!


3 sätt att spara själv

 1. Amortera av bolån.
 2. Spara i kapital­försäkring.
 3. Spara i ett investerings­sparkonto.

9 veckor till pensionskoll

Känns det fortfarande jobbigt att ta tag i? Då tar vi det steg för steg, en vecka i taget. Men lova att börja!

 1. Skaffa ett BankID, mobilt BankID eller e-legitimation. Har du redan ett sådant kan du gå direkt till vecka 2.
 2. Registrera dig på minpension.se.
 3. Läs på om vilka delar pensionen består av. Ökad kunskap minskar pensionsstressen. Lättillgänglig information finns på pensionsmyndigheten.se.
 4. Bjud in till en orange middag. Öppna kuvertet tillsammans och prata om vilket liv ni vill leva när ni går i pension.
 5. Bestäm risknivå och hur hög avgift du vill ha på ditt sparande.
 6. Välj två, tre fonder om du vill, eller låt ditt sparande stå kvar i AP7 Såfa. Du kan också välja tillbaka till den, om du tidigare valt något annat.
 7. Gör en pensionsprognos på minpension.se. Här får du en samlad bild och kan se hur mycket mer pengar du får om du kan/vill jobba några extra år.
 8. Om det finns ett glapp mellan hur du vill leva och hur mycket pensionen räcker till, fundera på vad du kan göra för att förbättra läget. Kan du starta eget sparande? Kan du höja din lön? Kan du byta arbetsgivare till någon som gör avsättningar för tjänstepension? Varje krona räknas!
 9. Boka en tid sex månader framåt för en ny middag för att prata ekonomi. Kanske är ni då redo för att starta en aktieklubb!

Tips för pensionen

Skaffa överblick
Använd sidan minpension.se för att få koll på hela din pension.

 Jobba heltid och jobba länge
Det är den sammanlagda livsinkomsten som avgör storleken på din allmänna pension. Försök arbeta heltid och tänk på att varje år har betydelse. Har du låg pension på grund av att du tagit större ansvar för hemmet kan din partner föra över delar av sin pension till dig. Läs mer på pensionsmyndigheten.se.

Tjänstepension
Välj en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Saknar du tjänstepension på jobbet eller är egenföretagare – spara extra själv. Tillhör du någon av dessa grupper får du göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration.

Eget sparande
Börja så tidigt som möjligt och spara regelbundet. Bestäm dig till exempel för att avsätta en viss procent av din lön varje månad.

Håll koll på avgifterna
Höga avgifter kan äta upp stora delar av din pension. Några tiondels procent låter kanske inte som mycket nu men blir till stora belopp den dag det är dags att ta ut pengarna. Alla avgifter över 0,3 % är på tok för höga.

Välj en risknivå som passar dig
En hög risknivå innebär att värdet på fonden svänger kraftigt och är svår att förutse. Är du 50 år eller äldre rekommenderas lägre risk. Är du runt 40 år eller yngre, kan du tillåta dig lite mer risk, men håll koll!

Planera pensionsuttaget
Kontrollera vilka skatteeffekter dina uttag får. Skattemässigt kan det vara förmånligare
att ta ett lägre belopp under längre tid än mycket på kort tid.

Lämna inte över makten till någon annan
Det finns gott om telefonsäljare som vill att du ska komma på ett gratis rådgivningsmöte om din pension. Gå på det, om du vill, men kom ihåg att ingen jobbar gratis. Någon annan betalar, så tipsen du får kommer sannolikt att gynna den som betalar i första hand och dig i andra hand.


Pensionstermer:

Allmän pension – den delen av din pension som betalas ut av staten.

Inkomstpension – en del av den allmänna pensionen.

Premiepension – den del av den allmänna pensionen som du kan placera själv. Gör du inget aktivt val förvaltas din premiepension av AP7 Såfa.

Garantipension – grundskyddet i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Intjänandetak – taket för maximal avsättning till allmän pension. 2017 är be­loppet 38 438 kr/månad. Tjänar du alltså det eller mer får du så mycket pensionspoäng som är möjligt till allmän pension.

Bostadstillägg – ett skattefritt tillägg till pen­sionen för att möjliggöra att
bo kvar.

Tjänstepension – sparande som görs av arbets­givaren om ni har kollektivavtal. Även arbetsgivare som inte är anslutna kan betala in tjänstepension om de vill.

Placera dina pengar rätt

Aktiefond – en fond som huvudsakligen investerar i aktier.
Räntefond – en fond som enbart består av räntebärande värdepapper, som obligationer.
Blandfond – en fond som består av både aktier och räntebärande värdepapper.
Indexfond – en fond vars avkastning följer index på en särskild marknad, till exempel Stockholmsbörsen.

Av Camilla Wagner Foto: Shutterstock/IBL