Stress del 3: Vårdföretaget som vill bryta mönster och minska stress

För två år sedan bestämde vårdföretaget att förändra situationen på jobbet – på riktigt! Nu är personalen friskare, gladare och i bättre form.

Vård och omsorg är utsatta yrken när det gäller stress, det visar siffror från bland annat Försäkringskassan. Sjukskrivningstalen är högre än inom många andra branscher.

Monica Berglund

Så vad kan man då göra för att minska risken för att personalen ska må dåligt?
Ja, det är något Monica Berglund, direktör på Tre Stiftelser i Göteborg, har funderat mycket över. Hon fick tidigare i år av tidningen Chef ta emot utmärkelsen Årets hälsofrämjande chef.

– Hela vår verksamhet har hälsa i fokus, säger hon. Det gäller både hyresgäster och personal. Det gäller att uppleva att dagarna är meningsfulla. Att prata om vad som är det meningsfulla, det är nog något vi jobbat med i 10 år.

När Tara pratar med Monica Berglund kommer hon och hennes chefer precis från en föreläsning om stress. Och hon är inspirerad.

I hennes organisation har man under flera år jobbat med personalens välmående på olika sätt. För två år sedan infördes till exempel gympa på arbetstid.

– I början var det få som kom. Nu är det kanske en fjärdedel som går en eller ett par timmar i veckan. Men en timme är bra om man går från noll!

Det ökade intresset har lett till nästa steg: ett 10-veckors hälsoprogram med kost, motion, coach och invägning för den som vill. Också det på arbetstid.

– Deltagarna träffas en gång i veckan, just nu har vi två grupper i gång.

Vad utfallet på satsningarna har blivit är svåra att mäta, säger Monica Berglund. Men som en medarbetare sa häromdagen, ”jag har blivit en gladare och bättre mamma”.

– Vissa har minskad sjukfrånvaro, även om vi inte haft så stora problem med korttidsfrånvaro tidigare heller. Men man mår bättre och är gladare. Fysisk träning leder ju till det.

Och hälsotänket smittar; just nu pratar de anställda mycket om gröna smoothies och de jämför träningsvärk.

Men det finns fler sätt att minska stress på än genom träning och hälsoprojekt. Monica Berglund berättar att man dubblerat cheferna för att få mer verksamhetsnära chefer. En gång i månad kommer också en psykolog och då får medarbetarna sitta i grupp och berätta om sådant som kan vara utvecklande, eller som uppfattas som problem.

Företaget satsar också på ny teknik som ska underlätta, till exempel ett digitaliserat läkemedelssigneringssystem, vilket innebär att personalen inte behöver ha allt i huvudet – och inte behöver känna stress över att kanske glömma.

Det finns också teknik som hjälper de äldre att bli mer självständiga.

– Att jobba med människor är ju oändligt. Önskemålen tar aldrig slut och förväntningarna är stora. Man har också stora krav på sig själv, man vill ju ge det goda. Det kan skapa stress, man blir aldrig färdig.

– Det här är en hårt slimmad bransch, då måste man ha en balans. De äldre får inte bli åsidosatta. Samtidigt som det är viktigt att personalen mår bra.

Av: Eva Gussarsson