I en framgångsrik mammas fotspår – går en framgångsrik dotter. Eller? Här har Tara utrett hur vanligt det är att göra samma som mamma. Och är det bra?

Var tredje väljer mammas jobb

Vanliga jobb där man väljer förälders yrke:

  • Fiskare och jägare 37 procent.
  • Vård- och omsorgspersonal 35 procent.
  • Växtodlare och djuruppfödare 23 procent.
  • Städare 18 procent.

Det finns flera anledningar till att det kan vara lockande att välja samma jobb som sin mamma, menar Anna Sjögren, docent i nationalekonomi.

En anledning är att man vet att möjligheten finns. En dotter till en konstnär, skådis eller sjuksköterska har ju sett hur det går till. Och det kan kännas tryggare att och mindre riskfyllt att välja ett yrke man har koll på, och vet hur man utbildar sig till.

En annan anledning, menar Anna Sjögren, är att man kan ärva kontakter, kanske en verksamhet, kunder, ett upparbetat nätverk. Som Meryl Streeps döttrar, som fick chans att prya på sin mammas jobb redan som bebisar.

Egentligen skulle man förstås lika gärna kunna välja sin pappas yrke. Men när vi väljer yrken, väljer vi ofta efter kön, visar inte minst ett stort forskningsprojekt som gjordes vid Lunds universitet för ett par år sedan.

Trots att vi bor i ett av världens mest jämställda länder, och trots att internationell forskning slagit fast att män och kvinnor är väldigt lika psykologisk, i sina kompetenser och i sin personlighet – väljer svenska kvinnor till stor del vårdyrken och män teknikyrken.

Och trots att det faktiskt inte finns någon anledning att tro att vi skulle vara bäst lämpade för olika typer av yrken konstaterar forskaren Una Tellhed när studien presenterades.

Däremot konstaterar hon också, tvivlar kvinnor oftare på sin kompetens. Och riskerar att gå på gamla stereotyper (typ män är mer tekniska).

Att kvinnor och män väljer efter kön, menar också Margot Bengtsson, psykolog och genusforskare. Hon har studerat hur män och kvinnor valt sina jobb beroende på sina föräldrars utbildning, och berättar att barn historiskt har tagit efter den förälder som haft högst utbildning – och det har gällt både döttrar och söner.

I dag är det dock inte denna nivåskillnad mellan föräldrarnas utbildning, utan en väldig segregation mellan utbildningar. Det vill säga: män trängs inom teknik och data medan kvinnor är i majoritet i nästan alla andra utbildningar, speciellt de med höga betygskrav, säger Margot Bengtsson.

Av: Eva Gussarsson Foto: Unsplash.com